Historie školy


Škola byla postavena r.1892,dvojtřídní.Obce Horní a Dolní Dědov měly vždy společnou budovu školy.Nejprve to byla škola jednotřídní.Rok od roku žáků přibívalo a škola musela být zvětšena. V roce 1884 se stala dvoutřídní a ustanoven druhý učitel. Teprve v roce 1890 se začalo se stavbou nové školní budovy a po dvou letech stavby byla škola hotová.Mezi učitelé patřil y :Vrchní učitel Pfeifer a Seidl,Kettler, Anderlach ,Schrol ,Schubel a Schubelová,jako učitelka ručních prací působila slečna Wernerowá.To je všechno co se povedlo získat o škole až do roku 1945.1945 - 1946
na krá tkou dobu školu používali němečtí uprchlíci , kteří učinily místo československé posádce.Počátkem září byla školní budova odevzdána českým školním úřadům.Místní správní komisí byla zajištěna a školními úřady otevřena česká škola , zatím jednotřídní , ve kter é byla usta vena 4.září ke správě školy učitelka Zdenka Marková ,dosavadní zast. řídící učitelka v Dobřanech.V září započala škola se 6 žáky.Ke konci měsíce října navštěvuje již školu 16 dětí.Na konci školního roku bylo všech dětí 24.1946- 1947
Počet žáků 37.Řídící učitelkou zůstává Zdenka Marková ,která však 1. září nastupuje na mateřkou dovolenou.Od 1.září ji zastupuje učitelská čekatelka Vlasta Vlachová. Dne 12. září byla otevřena v budově obecné školy škola mateřská.Zapsáno bylo 13 dětí.Učitelkou byla ustanovena Růžena Vrabcová.


1947- 1948
Počet žáků 43 . Od 1.září byla zřízena dvojtřídní škola .Učitelé -Hedvika a Karel Havlíčkovi. Ručním pracem vyučovala výp. uč.Libuše Komárková.Od 1.9.1947 byla uzavřena mateřská škola /3 děti/.Dne 30.9. bylo ustanoveno SRPŠ na škole , předsedou se stal p. František Tobyšek.


1948-1949
Počet žáků 35 .Škola změněna na jednotřídnou. Vyučujicím byl ustanoven učit. čekatel Miloš Krtička.Ruční práce vyučovala Anežka Dobečková.Zavedeno vyučování v sobotu.1949-1950
Počet žáků 39 .Učitelem zůstává nadále M Krtička, učitelka domácích nauk A. Dobečková ,náboženství československé farář A. Spůra , římskokatolické sestra M. Vondr á ková a náboženství evangelické M. Kubečková.


1950-1951
Počet žáků 38 .Učitelem zůstává M Krtička.


1951-1952 Počet žáků 38 .Učitele M. Krtičku vystřídal učitel Milan Matěna.


1952-1953 Počet žáků 29 .Učitelka A Lelková.Pokus o založení PO se nezdařil z dů vodu nedostatku vedoucích.


1953-1954 Počet žáků 30.Učitelkou zůstává nadále A.Lelková.


1954-1955 Počet žáků 30.Učitelkou je A.Lelková.23.-26.června 1955 se konala I.celostátní spartakiáda.


1955-1956 Počet žáků 23.Učitelkou je A.Lelková.V tomo školním roce je ustanovena PO,vedoucím se stává Jindřich Krtička.


1956-1957 Počet žáků 28. Po odchodu učitelky Lelkové nastoupil učitel Stehlík a od 25.10.1956 začal po ukončení vojenské služby učit Jan Hilbert.Uspořádán výlet do Prahy do ZOO a na Ruzyň.


1957-1958 Počet žáků 28.Nadále působí učitel Jan Hilbert.


1958-1959 Počet žáků 21.Učitelem je J.Hilbert.Školní rok byl zahájen v zasedací síni MNV,protože začala generální oprava školní budovy.Škola zůstává jednotřidní,pátý ročník zůstává v Dědově,protože se do 1. třídy nepřihlásil ani jeden žák.Ukončeno vyučování náboženství na škole pro nezájem žáků.


1959-1960 Počet žáků 15.Školní rok zahájila učitelka H.Žďárská z Broumova,protože J.Hilbert byl na vojenském cvičení.V přízemí budovy byla otevřena mateřská škola.Školní výlet se uskutečnil do Krkonoš.


1960-1961 Počet žáků 18. Učitel J.Hilbert.Výlet byl do Opočna.


1961-1962 Počet žáků 25. Uči tel J.Hilbert.


1962-1963 Počet žáků 24.Učitel J.Hilbert.


1963-1964 Počet žáků 23.Učitel J.Hilbert.V tomo školním roce byla obec Dědov přiřazena k Teplicím na Metují.


1964-1965 Počet žáků 22.Učitele Hilberta během školního roku vystřídala učitelka Miroslava Slaninová.


1965-1966 Počet žáků 23. Učitelkou je M.Slaninová-Archlebová, kterou vystřídal po jejím odchodu na mateřskou dovolenou Josef Polák.Ve školní budově je také mateřská škola.

 

1966-1967 V březnu nastupuje opět učitelka M. Archlebová , která učí do 30.června 1971, kdy škola v Dědově končí a žáci dojíždějí do Teplic nad Metují.Poslední ples SRPŠ se koná v Klučance v únoru 1972.

Mateřská školka v budově školy zůstává do roku 1991.

 

 

 

 

 

 

 

© Šturmovi | Všechna práva vyhrazena.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
StaÄŤí si k jedné z tÄ›chto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 KÄŤ!
Objednat